Pedagog

Tutaj jesteś: Strona główna » Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Barbara Brzozowska s. 25 a (parter)

„Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania…” Janusz Korczak

Drogi uczniu i uczennico:

 • jesteś samotny, czujesz się, że nikt Cię nie rozumie;
 • boisz się porozmawiać o swoich problemach, wątpliwościach z nauczycielami;
 • masz problem w rodzinie lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • chcesz podzielić się swoimi smutkami i radościami;
 • przyjdź w każdej chwili, kiedy tylko masz ochotę.

Pamiętaj, nie jesteś sam/sama ze swoimi problemami. Wspólnie znajdziemy odpowiedź na twoje wątpliwości.

Drodzy rodzice, pedagog szkolny jest nie tylko wsparciem dla uczniów i nauczycieli, ale również dla rodziców:

 • jeżeli martwi Was niepokojące zachowanie dzieci, brak zdrowych relacji między Wami;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • chciałbyś porozmawiać o postępach edukacyjnych swojego dziecka/dziec;,
 • szukasz pomocy, wsparcia specjalistów, instytucji i nie wiesz, do kogo się zwrócić – postaram się pomóc.

Pedagog – kto to taki?

Pedagog szkolny to ktoś, kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie i:

 • wytłumaczy, jak skutecznie radzić sobie ze stresem;
 • podpowie, jaką wybrać w życiu drogę;
 • przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;
 • nauczy myśleć twórczo;
 • odpowie na pytania „jak się motywować do pracy, nauki?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”;
 • wytłumaczy, co znaczy być asertywnym.

Do zadań pedagoga szkolnego należy (Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2013 r. § 23 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Status Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów  im. ks. S. Konarskiego w Bolesławcu § 50 p. 3):

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspieranie rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych: zapobieganie zaburzeń zachowania;
 • prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacji kryzysowych;
 • pomoc rodzicom, nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnymi uzdolnieniami, pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczyciela;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i wychowawców, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia zawodu;
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • gromadzenie, przechowywanie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej, lekarskiej; ochrona przed ujawnieniem informacji niejawnych oraz udostępnienie informacji osobom powołanym w przewidzianym przez prawo zakresie.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi Poradniami Specjalistycznymi;
 • pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
 • Powiatową Komendą Policji w Bolesławcu;
 • Sądem Rejonowym  w Bolesławcu –  III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Zespołem Służby Kuratorskiej ds. Rodzinnych i Nieletnich;
 • innymi podmiotami świeckimi i kościelnymi wspierającymi rodzinę i szkołę.

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31