Wolne miejsca w liceum ogólnokształcącym

Drodzy Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych!

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca w 3-letnim oraz 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kompletem oryginalnych dokumentów można składać w sekretariacie szkoły we wtorki i w czwartki w godz. 10.00-14.00. Zapraszamy!

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl