Rekrutacja 2021/2022

Tutaj jesteś: Strona główna » Rekrutacja 2021/2022

Ze względu na pandemię i ograniczenia w kontaktach społecznych wprowadzone zostają następujące zmiany w procesie rekrutacji:

 1. Nie odbędą się planowane na 20-21 kwietnia spotkania dla kandydatów.
 2. Do dnia 7 maja 2021 r. (piątek) należy złożyć w sekretariacie informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawiane przez przedszkole.
 3. Jeśli pozwolą na to obostrzenia sanitarne, w tygodniu 10-14 maja przeprowadzone zostaną, z podziałem na mniejsze grupy, spotkania kandydatów z nauczycielami. Rodzice zostaną poinformowani kilka dni wcześniej o konkretnym terminie i godzinie.
 4. W wypadku utrzymywania obostrzeń spotkania zostaną całkowicie odwołane, a rekrutacja dokończona na podstawie pozostałych kryteriów.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych planowane jest na 17 maja 2021 r.

 

o. Marek Kudach SP

Dyrektor Szkoły

 

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole planujemy otworzyć jedną klasę pierwszą liczącą do 22 uczniów.

ETAPY PROCESU REKRUTACYJNEGO

etap I – składanie dokumentów,

etap II – spotkanie i rozmowa Dyrekcji z rodzicami kandydatów oraz spotkanie kandydatów z nauczycielami,

etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,

etap IV – uzupełnienie dokumentów.

 1. Etap I – składanie dokumentów

Etap pierwszy rekrutacji trwa do 12 marca 2021 r. (piątek) i dotyczy WSZYSTKICH chętnych, którzy chcą posłać dziecko do pierwszej klasy.

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
 2. kwestionariusz ucznia szkoły – do pobrania ze strony boleslawiec.pijarzy.pl,
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne.
 1. Etap II – rozmowa Dyrekcji Szkoły z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.

Etap II trwa od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.

Planowane jest także spotkanie kandydatów z nauczycielami naszej szkoły w następujących terminach:

a) 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 17.00 – chłopcy 

b) 21 kwietnia 2021 r. (środa), godz. 17.00– dziewczynki

Realizacja spotkania dla kandydatów uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej; o ewentualnych zmianach szkoła będzie informować rodziców.

 1. Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych. 

Do dnia 23 kwietnia 2021 r. (piątek) lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona w sekretariacie szkoły.

Dnia 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły. Obecność obowiązkowa. Niepoinformowanie sekretariatu szkoły o nieobecności oznacza rezygnację z miejsca. W wypadku utrzymania ograniczeń zgromadzeń ze względu na sytuację epidemiologiczną zaproponowane zostaną dodatkowe spotkania w mniejszych grupach

 

 1. Etap IV – uzupełnienie dokumentów.

Etap IV trwa od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do dnia 18 maja 2021 roku. W Sekretariacie szkoły należy uzupełnić dokumenty:

 1. odpis aktu urodzenia,
 2. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawianą przez przedszkole.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu (tzw. rejonu), w związku z tym lista dzieci przyjętych zostanie sporządzona w oparciu o poniższe kryteria:

 1. dziecko, którego starsze rodzeństwo uczy się lub uczyło w Pijarskich Szkołach – 3 pkt.;
 2. dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)  – 2 pkt.;
 3. rozmowa z rodzicami o celach szkoły, idei szkół pijarskich i wychowaniu kalasantyńskim – 3 pkt. (nie dotyczy rodziców, których dzieci już uczęszczają/uczęszczały do szkoły i taką rozmowę już odbyli);
 4. wynik spotkania z wychowawcami nauczania wczesnoszkolnego i zespołem psychologiczno-pedagogicznym – 3 pkt.
 5. dzieci pracowników szkół pijarskich – 3 pkt.

UWAGA!

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły powinni równolegle zgłosić swoje dziecko do szkoły obwodowej zgodnej z miejscem zamieszkania.

o. Marek Kudach SP

Dyrektor Szkoły

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2021

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31