Rekrutacja 2020/2021

Tutaj jesteś: Strona główna » Rekrutacja 2020/2021

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Bolesławcu

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące do 20 uczniów.

 • etap I – składanie dokumentów,
 • etap II – spotkanie i rozmowa Dyrekcji z rodzicami kandydatów oraz spotkanie kandydatów z nauczycielami,
 • etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,
 • etap IV – uzupełnienie dokumentów.

1. Etap I – składanie dokumentów

Etap pierwszy rekrutacji trwa do 20 marca 2020 r. (piątek) i dotyczy WSZYSTKICH chętnych, którzy chcą posłać dziecko do pierwszej klasy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły.

 • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawianą przez przedszkole (należy ją dostarczyć do 8 maja 2020 r. [piątek]).
 • kwestionariusz ucznia szkoły – do pobrania ze strony www.boleslawiec.pijarzy.pl,

2. Etap II – spotkania i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.

Etap II trwa od 2 marca do 24 kwietnia 2020 r. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Planowane jest także spotkanie kandydatów z nauczycielami naszej szkoły. Terminy spotkań:

 • 5 maja 2020 r. (wtorek), godz. 17.00 – chłopcy 
 • 6 maja 2020 r. (środa), godz. 17.00 – dziewczynki

3. Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych. 

Lista dzieci przyjętych dostępna TUTAJ.

Do dnia 11 maja 2020 r. (poniedziałek) zostanie ogłoszona w sekretariacie szkoły.

Dnia 14 maja 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły. Obecność obowiązkowa. Niepoinformowanie sekretariatu szkoły o nieobecności oznacza rezygnację z miejsca.

4. Etap IV – uzupełnienie dokumentów.

Etap IV trwa od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do dnia 19 czerwca 2020 roku. W Sekretariacie szkoły należy uzupełnić dokumenty.

 • odpis aktu urodzenia,
 • uzupełnienie płatności ustalonych na zebraniu rodziców.

Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu (tzw. rejonu), w związku z tym lista dzieci przyjętych zostanie sporządzona w oparciu o poniższe kryteria:

 • rozmowa z rodzicami o celach szkoły, idei szkół pijarskich i wychowaniu kalasantyńskim – 7 pkt. (nie dotyczy rodziców, których dzieci już uczęszczają/uczęszczały do szkoły i taką rozmowę już odbyli);
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)  – 2 pkt.;
 • rodzeństwo Kandydata uczy się w Pijarskich Szkołach lub uczyło się na wszystkich etapach edukacyjnych (w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym) – 3 pkt.;
 • dzieci pracowników szkół pijarskich – 3 pkt.;
 • gotowość szkolna w oparciu o „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – 5 pkt.
 • wynik spotkania z wychowawcami nauczania wczesnoszkolnego i zespołem psychologiczno-pedagogicznym – 5 pkt.

W sprawach odwoławczych od decyzji Szkoły, Dyrekcja prosi o kierowanie pism do Organu Prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów.

14 maja 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej, podczas którego zostaną omówione sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego oraz zebrane pieniądze na zakup zestawu pomocy dydaktycznych.

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31