Założenia szkoły pijarskiej

Założenia, jakimi kieruje się szkoła pijarska wynikają z tradycji i fundamentalnych idei pedagogiki pijarskiej. W skrócie przedstawiają się one następująco:

  • rozumienie Ewangelii jako normy podstawowej i punktu odniesienia dla całego procesu edukacyjnego

  • chrześcijańska wizja człowieka

  • koncepcja integralnego nauczania i wychowania

  • troska o wychowanie religijne ucznia z poszanowaniem wolności

  • dbałość o wysoki poziom kształcenia

  • rozumienie szkoły jako wspólnoty

  • konieczność współpracy szkoły z rodzicami i odwrotnie

  • zapewnienie bezpieczeństwa ucznia

Co w rzeczywistości oznaczają powyższe stwierdzenia? Jak w praktyce ujawniają się w bieżącym życiu szkoły? W jakim zakresie kształtują program wychowawczy, dydaktyczny i formacyjny? – na te pytania odpowiada w szczegółach „Idearium Szkół Pijarskich w Polsce”.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi założeniami, na jakich opiera się szkolnictwo pijarskie. W „Idearium” znajdą Państwo wizję szkoły i wizję osoby, jaką pragniemy we współpracy z Państwem – jako Rodzicami – formować, kształcić i wychowywać.

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl