Zajęcia dodatkowe

Przypominamy, że konsultacje dla rodziców odbywają się w dniach w których trwają zebrania klasowe (przeważnie ostatni czwartek miesiąca) o godz. 18.00.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła podstawowa:

Klasa 1:

 • J. Wołoszyn - wtorek - 8:00 - 8:45 - koło polonistyczno-matematyczne
 • J. Wołoszyn - środa - 8:00 - 8:45 - koło plastyczne

Klasa 2:

 • B. Cebulska - zajęcia rozwijające "Stymulacja twórczego myślenia", poniedziałek 13:45 - 14:30, sala 46
 • B. Cebulska - czwartek 8:00 - 8:45, zajęcia wyrównawcze, sala 46

Klasa 3a:

 • M. Wieczorek - koło przyrodnicze - poniedziałek 13:45 - 14:30, sala nr 31
 • M. Wieczoek  - koło matematyczne - środa 8:00 - 8:45, sala nr 31

Klasa 3b:

 • A. Czuj - koło plastyczne - czwartek, 13:45 - 14:30
 • A. Czuj - zajęcia wyrównawcze - piątek, 8:00 - 8:45

Klasa 4:

 • A. Grzęda - plastyka - środa 13:45 - 14:30
 • I. Jaworska - j. polski zajęcia wyrównawcze - czwartek - 13:45 - 14:30
 • A. Raszczuk - koło matematyczne - wtorek - 13:45 - 14:30

Klasa 5:

 • A. Wiśniewska - Konsultacje - środa 13:45 - 14:30, sala 25
 • A. Grzęda - plastyka - środa 13:45 - 14:30

Klasa 6

 • A. Wiśniewska - Konsultacje - środa 13:45 - 14:30, sala 25
 • A. Grzęda - plastyka - środa 13:45 - 14:30
 • L. Kleszczyńska - koło matematyczne - środa, 13:45 - 14:30, sala 41

 

Gimnazjum:

Klasa 1a:

 • G. Wołoszyn - Samoobrona - poniedziałek, środa 17;30, sala gimnastyczna
 • D. Jarosz - kółko chemiczne, środa 14:35 - 15:20, sala 22
 • o. A. Langhammer - czwartek 13:45 - 14:30 - konsultacje z j. polskiego
 • A. Kozicka - j. niemiecki - środa, 14:35 - 15:20, sala nr 42 (od października)
 • L. Kleszczyńska - koło matematyczne - czwartek, 13:45 - 14:30, sala 26
 • M. Szydłowska - koło recytatorskie - wtorek, 13:45 - 14:30

Klasa 1b:

 • A. Wiśniewska - Konsultacje - środa 14:35 - 15:20, s. 29
 • G. Wołoszyn - Samoobrona - poniedziałek, środa 17:30, sala gimnastyczna
 • D. Jarosz - kółko chemiczne, środa 14:35 - 15:20, sala 22
 • A. Kozicka - j. niemiecki - środa, 14:35 - 15:20, sala nr 42 (od października)
 • L. Kleszczyńska - koło matematyczne - czwartek, 13:45 - 14:30, sala 26
 • M. Szydłowska - koło recytatorskie - wtorek, 13:45 - 14:30

Klasa 2a:

 • G. Wołoszyn - Samoobrona - poniedziałek, środa 17:30, price of levitra at walgreens sala gimnastyczna
 • D. Jarosz - kółko chemiczne, piątek godz. 14:35 - 15:20, sala 22
 • A. Kozicka - j. niemiecki - środa, 14:35 - 15:20, sala nr 42 (od października)
 • l. Jaworska - j. polski - konsultacje przedmiotowe, piątek 13:45 - 14:30
 • M. Szydłowska - koło recytatorskie - wtorek, 13:45 - 14:30

Klasa 2b:

 • G. Wołoszyn - Samoobrona - poniedziałek, środa 17:30, sala gimnastyczna
 • D. Jarosz - kółko chemiczne, piątek godz. 14:35 - 15:20, sala 22
 • A. Kozicka - j. niemiecki - środa, 14:35 - 15:20, sala nr 42 (od października)
 • l. Jaworska - j. polski - konsultacje przedmiotowe, piątek 13:45 - 14:30
 • M. Szydłowska - koło recytatorskie - wtorek, 13:45 - 14:30

Klasa 3a:

 • G. Wołoszyn - Samoobrona - poniedziałek, środa 17:30, sala gimnastyczna
 • D. Jarosz - czwartek 8:00 - 8:55 grupa, która nie ma WDŻ - zamiennie chłopcy/dziewczynki
 • o. A. Langhammer - wtorek 14:35 - 15:20 - zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do testu gimnazjalnego
 • A. Kozicka - j. niemiecki - środa, 14:35 - 15:20, sala nr 42 (od października)
 • M. Szydłowska - koło recytatorskie - wtorek, 13:45 - 14:30