Samorząd Szkolny

Prezentujemy Państwu Samorząd Szkolny na rok szkolny 2016/2017:

  1. Pawlus Patrycja - przewodnicząca
  2. Juda Zosia - zastępca przewodniczącego (gimnazjum)
  3. Chmielik Weronika - zastępca przewodniczącego (szkoła podstawowa)
  4. Molak Kornelia - sekretarz
  5. Roman Michalina - pomoc merytoryczna
  6. Kołodziej Bartosz - łącznik najmłodszych klas

Opiekunem Samorządu jest Pani Izabela Rak-Stępień.

 

ARCHIWUM

Prezentujemy Państwu Samorząd Szkolny na rok szkolny 2015/2016:

  1. Wiktor Zatylny - przewodniczący
  2. Wiktoria Kozinoga - zastępca przewodniczącego (gimnazjum)
  3. Michalina Roman - zastępca przewodniczącego (szkoła podstawowa)
  4. Patrycja Pawlus - sekretarz

Opiekunem Samorządu jest Pani Izabela Rak-Stępień.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl