Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017:

  1. Przewodnicząca – p. Renata Marszałek
  2. Z-ca przewodniczącej – p. Monika Boćko
  3. Skarbnik – p. Łukasz Molak
  4. Sekretarz –  p. Agata Ges
  5. Członkini – p. Alicja Fusik
  6. Członkini – p.  Agnieszka Juda 

Składka na Komitet Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 40zł (na jedną rodzinę).

Prosimy o wpłaty do skarbników klasowych do 30 listopada.

Pełna dokumentacja RR jest dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły.