Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2017/2018:

  1. Przewodnicząca – p. Renata Marszałek
  2. Z-ca przewodniczącej – p. Agnieszka Zachar-Kojder
  3. Skarbnik – p. Łukasz Molak
  4. Sekretarz –  p. Kamila Chalewicz - Pudłowska

Składka na Komitet Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50zł (na jedną rodzinę).

Prosimy o wpłaty do skarbników klasowych do 30 listopada.

Pełna dokumentacja RR jest dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl