Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2017/2018:

  1. Przewodnicząca – p. Renata Marszałek
  2. Z-ca przewodniczącej – p. Małgorzata Goleńska
  3. Skarbnik – p. Łukasz Molak
  4. Sekretarz –  p. Kamila Chalewicz - Pudłowska

Składka na Komitet Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50zł (na jedną rodzinę).

Prosimy o wpłaty do skarbników klasowych do 30 listopada.

Pełna dokumentacja RR jest dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły.