zDolny Ślązak 2017 - niezwykłe sukcesy naszych uczniów - aktualizacja z dn. 09. 03. 2018 r.

Z radością informujemy, że Mikołaj Węglarz z kl. IIb naszego Gimnazjum został podwójnym laureatem: XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego oraz XVII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego zDolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym 2017/2018, których organizatorem jest Kurator Dolnośląski.

Magdalena Sudół z tej samej klasy została laureatką XI Konkursu Języka Niemieckiego zDolny Ślązak oraz uzyskała podwójny tytuł finalstki XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego oraz XVII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego.

Piotr Siarkowski (uczeń kl. II a Gimnazjum) zdobył tytuł laureata XI Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązak Gimnazjalista 2017/2018.

Warto zauważyć, że są to jedyni uczniowie z Bolesławca, którzy zdobyli tytuły laureatów w tych kuratoryjnych konkursach dla uczniów gimnazjów.. 

Trzeba też podkreślić, że tytuł laureata konkursów kuratoryjnych uprawnia uczniów do wyboru dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce, do której to szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności. Gratulujemy!

(Zdjęcia: Organizator)

Od lewej: Piotr, Magda, Mikołaj (fot. laureatów: A. Raszczuk)

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl