Zakończenie Synodu

3 maja był ostatnim dniem Synodu. Po porannej modlitwie i śniadaniu udaliśmy się ponownie na Siekierki, gdzie o. Prowincjał podsumował i  zakończył Prowincjalny Synod Młodych. Na zakończenie wysłuchaliśmy wzajemnych refleksji oraz przesłań, które napisaliśmy dzień wcześniej. Następnie wzięliśmy udział w uroczystościach odpustowych Mszy św.  w Sanktuarium na Siekierkach pod przewodnictwem ks. bp. Marka Solarczyka. Eucharystia była połączona z 75 rocznicą pierwszych objawień Jezusa i Matki Bożej, jakie miały miejsce na Siekierkach. Po Mszy św. udaliśmy się procesją do kaplicy objawień. Wspólne spotkanie zakończyliśmy obiadem, po którym rozjechaliśmy się w różne strony Polski, czyli do naszych placówek. 

Ale nie my :) My zaś wyruszyliśmy na podbój Warszawy. Mimo upału, ale z poczuciem humoru zwiedzaliśmy stolicę. Był również czas na wizytę w Centrum Kopernika – Planetarium ,,Na skrzydłach marzeń’’, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz odpoczynek na brzegiem Wisły. Nie zabrakło również nocnych wycieczek przez las do ośrodka, głupawek w pociągu, wspólnego śpiewania

,, Chrumm…” oraz tańców na ulicy i Dw. Centralnym :) Na długo zapamiętamy nasz wspólny wyjazd. Do Bolesławca powróciliśmy z wewnętrznymi przemyśleniami, nowymi pomysłami i umocnieniem duchowym.  Galeria zdjęć.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl