Z wizytą na Dolnośląskim Festiwalu Nauki we Wrocławiu

W środę 25 września 2019 r. 50 - osobowa grupa naszych uczniów ze szkoły podstawowej i liceum wraz z opiekunami wybrała się do Wrocławia, aby uczestniczyć w XXII Dolnośląskim Festiwalu Nauki organizowanym przez akademickie uczelnie Wrocławia. Wyjazd był też okazją do obejrzenia  niektórych cennych zabytków wrocławskiego Rynku.

Nasze spotkanie z nauką na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęliśmy od zwiedzania ciekawych wystaw prezentowanych przez studentów politechniki w gmachu C- 13. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali wystawy zgromadzone w obiekcie prezentujące aktualne prace badawcze pracowników i studentów politechniki. Następnie w budynku A – 2 politechniki wraz z młodzieżą z innych szkół wysłuchaliśmy ciekawego wykładu dr inż. Beata Greb-Markiewicz pt. „Czas odmierzany światłem – czyli  znaczenie i regulacja snu na poziomie molekularnym”. Prelegentka, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, w akademickim referacie przedstawiła znaczenie snu w życiu każdego człowieka oraz stan badań odnośnie tego zagadnienia, których celem jest pomoc ludziom w racjonalnym wypoczynku, a zwłaszcza odpowiednim i zdrowym śnie.

Opuszczając kampus politechniki odbyliśmy krótki spacer po terenie zajmowanym przez uczelnię, a następnie udaliśmy się na Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie na wystawie naukowej z fizyki pracownicy i studenci uczelni w interaktywny sposób prezentowali doświadczenia obrazujące ciekawe zjawiska fizyczne czy podstawowe prawa fizyki. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać eksperyment i poznać tajniki danego zjawiska. Po obiedzie we „Wroclavii”, najnowszej galerii handlowej miasta, pełni wrażeń szczęśliwie wróciliśmy do Bolesławca.

 Od siebie dodam:  „ I ja tam byłem ….” , czyli wspólnie z młodzieżą przeżywałem wyprawę. Chciałbym podkreślić, że nasi uczniowie na wycieczce prezentowali bardzo dobre zachowanie, duże zainteresowanie festiwalem oraz wysoką kulturę. Jako organizator wielu szkolnych wycieczek wyrażam swoje wielkie zadowolenie i radość. Liczę, że w ciągu dalszej nauki zrealizujemy kolejne wycieczki do Wrocławia i innych  ciekawych miejsc w Polsce.

Zdjęcia autorstwa p. Andrzeja Raszczuka można obejrzeć tutaj.

Z turystycznym pozdrowieniem!

Józef  Cieśla – organizator   wycieczki

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl