Wyróżnienie w konkursie plastycznym

27 kwietnia 2017 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 1 wręczono nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „3 Maja – Święto Konstytucji” pt. "Bolesławiecki pejzaż". Spośród 50 prac komisja konkursowa wyróżniła 15, w tym naszej uczennicy Kornelii Przybylskiej. Gratulujemy!

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl