Wyjazd na "Różaniec do granic"

W sobotę 7 października grupa ponad pięćdziesięciu osób z naszej pijarskiej szkoły – uczniów, rodziców i przyjaciół – uczestniczyła w wielkim, ogólnopolskim wydarzeniu „Różaniec do granic”. Wybraliśmy parafię Nawiedzenia N. M. P w Karpaczu, gdzie udaliśmy się autokarem, ale także kilka osób pojechało tam samochodami. Wszyscy razem spotkaliśmy się na miejscu. 

Samo spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.30 konferencją o Matce Bożej. Następnie miała miejsce Eucharystia pod przewodnictwem księdza proboszcza. Nasi lektorzy przygotowali piękną obstawę liturgiczną, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Po mszy św. Był czas na adorację dziękczynno-przebłagalną za grzechy całego świata. Po modlitwie wszyscy uczestnicy, którzy przyjechali z różnych stron Dolnego Śląska zostali podzieleni na kilka grup, w których udali się na miejsca modlitwy różańcowej. Nasza grupa wyruszyła do Borowic na Drogę Śląską. Na cmentarzu więźniów niemieckiego obozu w Borowicach modliliśmy się w wielkim kręgu modlitwą różańcową za Polskę i za cały świat. Modlitwa rozpoczęła się o godzinie 14.00 wzdłuż całej granicy Polski. Odmówiliśmy wszystkie cztery części tej pięknej i jakże potężnej modlitwy.

            Po zakończeniu wróciliśmy autokarem do Bolesławca. Po drodze był też czas na posiłek. Na wielkie uznanie zasługuje fakt, że w tej akcji uczestniczyła spora grupa młodzieży z naszej szkoły, którzy dali przez to ogromne świadectwo wiary. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, a w sposób szczególny naszym opiekunom: p. Agnieszce Orawiec, p. Agacie Kozickiej oraz p. Annie Wiśniewskiej. Galeria zdjęć.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl