Wspólnotowa Msza Święta 20 maja o godz. 14.30

W najbliższą niedzielę, 20 maja, odbędzie się Msza Święta Wspólnoty Szkolnej. Spotykamy się o 14.30 w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. E. Orzeszkowej w Bolesławcu. Scholka ma próbę o godzinie 13.30. Módlmy się wspólnie za naszych uczniów, nauczycieli, pracowników i ich rodziny! Zaproszenie jest kierowane do całych rodzin. Po mszy nie ma kawiarenki.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl