VI Święto Laikatu Pijarskiego

W dniach 4-6 października w Licheniu odbyło się VI Święto Laikatu Pijarskiego. Spotkanie przebiegało pod hasłem: "W mocy Ducha Świętego". 

Wydarzenie zgromadziło ok. 120 współpracowników pijarskich, którzy pragną żyć według charyzmatu kalasantyńskiego. W „Domu Pielgrzyma Arka” spotkali się nauczyciele i pracownicy pijarskich szkół z terenu polskiej prowincji oraz centrów kultury Calasanz działających przy pijarskich parafiach. Konferencje o Duchu Świętym, Eucharystie, budowanie więzi między osobami realizującymi charyzmat pijarski, wymiana doświadczeń, śpiew i wspólna modlitwa złożyły się na tegoroczne święto.

W sobotni poranek uczestnicy wysłuchali konferencji o. Piotra Różańskiego SP, który przybliżył ujęcie biblijne Osoby Ducha Świętego, jego działania i jak można to przełożyć na własne życie. Druga konferencja wygłoszona przez o. Eugeniusza Grzywacza SP pt. „Duch Święty w sztuce” dotyczyła tego, czego nie dało się wypowiedzieć o Duchu Świętym, a co autorom udało się przedstawić na obrazach. W niedzielny poranek wysłuchano konferencji o. Mateusza Pindelskiego SP na temat Ducha Świętego w pismach św. Kalasancjusza, założyciela zakonu pijarów.

Zdjęcia autorstwa p. Igora Witowicza z Rzeszowa można obejrzeć w naszej galerii.

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl