Udział naszych uczniów w konkursie „Młody Chemik Eksperymentuje”.

03 marca 2018r. Maciej Szewc, Agata Pasierbiewicz, Alicja Kolasa, Skora Weronika i Mikołaj Węglarz wzięli udział w konkursie „Młody Chemik Eksperymentuje”. Organizatorem konkursu jest Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

Tematem wiodącym w tegorocznej edycji konkursu są „Równowagi jonowe w roztworach wodnych”. Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów chemią, pogłębianie ich wiedzy chemicznej, doskonalenie umiejętności poznawczych oraz wdrażanie uczniów do samokształcenia. Konkurs należy do kategorii wiedzy przedmiotowej z chemii w integracji z innymi przedmiotami przyrodniczymi oraz edukacją ekologiczną i prozdrowotną. 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl