Uczniowie z nagrodami w konkursie "Rośliny chronione w Polsce"

W Centrum Integracji Kulturalnej "Orzeł” rozdano nagrody w konkursie "Rośliny chronione w Polsce”. Uczniowie Mikołaj Węglarz, Alicja Płatek oraz Karolina Chwała zajęli odpowiednio trzecie, piąte i szóste miejsce. Gratulujemy!

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl