Trzydniowy egzamin ósmoklasisty dobiegł końca

W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczęły się egzaminy dla uczniów kończących szkołę podstawową. Sprawdzanie wiedzy ósmoklasistów trwało trzy dni, w tym czasie przystąpili oni do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.  Naszym ósmoklasistom życzymy wspaniałych wyników. Zapraszamy do galerii.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl