Szkolny konkurs recytatorski pod hasłem „CZAROWANIE SŁOWEM”

W grudniu po raz pierwszy w naszej szkole zostanie zorganizowany Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczniowie, którzy zostaną wyróżnieni w eliminacjach w naszej szkole będą  mieli możliwość zaprezentowania się  w miejskich konkursach Pegazik oraz Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim.

Organizatorami  konkursu są Pani Małgorzata Szydłowska oraz Pani Ewelina Chrzan

Cele konkursu:

1. Popularyzacja literatury pięknej.

2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa

wśród dzieci.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:

A uczniowie klas IV -V

B uczniowie klas VI-VII

C uczniowie klas gimnazjalnych

2. Uczniowie klas IV-VII przygotowują jeden wiersz.
3. Uczniowie klas gimnazjalnych przygotowują dwa wiersze.

4. Prezentowany repertuar nie powinien pokrywać się z kanonem lektur szkolnych.

Założenia organizacyjne:

1.Terminy:

· I etap (klasowy) – organizowany przez wychowawców klas  i polonistów (klasy

do 28 listopada 2017roku.

· II etap (szkolny) – odbędzie się w  grudniu 2017 roku auli szkolnej.

2. W I etapie konkursu należy wyłonić maksymalnie 3 recytatorów z klasy.

3. Szczegółowy grafik przesłuchań zostanie opracowany 10 grudnia 2017roku.

4. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie uwzględni:

dobór repertuaru,
 interpretację,
kulturę słowa,
 ogólny wyraz artystyczny.

5.Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl