Rekrutacja do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w związku z deklaracją rodziców dzieci, które już uczęszczają do naszej szkoły, iż pragną zapisać ich rodzeństwa do klasy pierwszej szkoły podstawowej (zgodnie ze „szczegółowymi zasadami rekrutacji” rodzeństwa uczniów uczęszczających do szkoły oraz dzieci pracowników szkoły mają preferencyjne warunki przyjęcia), nie będziemy posiadać wolnych miejsc w tej klasie na rok szkolny 2019/2020.

Jednocześnie informujemy, że można składać kwestionariusze i podania o przyjęcie dziecka do klasy czwartej w roku szkolnym 2019/2020.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl