Rekrutacja do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć dwa oddziały klas 1 liceum ogólnokształcącego – jeden dla kandydatów po 3 klasie gimnazjum (trzyletnie liceum według starej podstawy programowej) i jeden dla kandydatów po 8 klasie szkoły podstawowej (czteroletnie liceum według nowej podstawy programowej).

Oddziały będą liczyć nie więcej niż 22 uczniów. Planujemy, by każda klasa była dwuprofilowa z następującymi rozszerzeniami:

- profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i informatyka;

- profil biologiczno-chemiczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i język angielski.

Zainteresowanych prosimy o pobranie KWESTIONARIUSZA, wypełnienie go i złożenie w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną podane wkrótce.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl