Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 18-20 marca 2019 przeżywaliśmy w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, które dla wszystkich grup poprowadziła s. Anna Mikołajewicz ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, z pomocą trzech miłych wolontariuszek: Agnieszki, Weroniki i Klaudii. Wcześniej, 15 i 16 marca, miały miejsce dwudniowe rekolekcje dla rodziców.

Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje, warto zwrócić uwagę na znaczenie i pochodzenie tego słowa. A wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere - „ochłonąć, opamiętać się”) lub też od re-colo - „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. Chodzi więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym? Naszym życiem. Był to więc dla nas czas zatrzymania się, oderwania od codziennych obowiązków, zadania sobie pytania: jaka jest moja wiara, czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej Mu zaufać? Pomógł nam w tym bogaty program rekolekcji, w którym było miejsce na ciekawe konferencje s. Anny, dobry film, modlitwę, spowiedź, adorację Najświętszego Sakramentu, Drogę Krzyżową czy wspólną Eucharystię.

 

Zapraszamy do galerii.

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl