Publiczne Liceum Zakonu Pijarów zaprasza

Sukcesy uczniów Szkoły Pijarskiej z Bolesławca w konkursach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista

Po raz pierwszy w historii Bolesławca uczniowie jednej szkoły zdobyli 11 tytułów laureata kuratoryjnych konkursów przedmiotowych zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista. Wszystko wskazuje też na to, że są to zarazem jedne z najlepszych osiągnieć na terenie całego województwa.

Konkursy zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista to najbardziej prestiżowe konkursy wojewódzkie adresowane do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Dolnego Śląska. Ich celem jest wspieranie uzdolnień uczniów (konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień). Ich laureaci mają możliwość wolnego wyboru szkoły średniej i są zwalniani z danej części egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, a finaliści otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Tegoroczni laureaci konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista ze Szkoły Zakonu Pijarów w Bolesławcu to:

Mikołaj Węglarz - tytuł laureata z biologii, historii, geografii i chemii;

Magdalena Sudół - tytuł laureata z języka niemieckiego i języka polskiego oraz finalisty z historii;

Antoni Łasica - tytuł laureata z fizyki i matematyki;

Piotr Siarkowski - tytuł laureata z języka angielskiego;

Jagoda Jarosz - tytuł laureata z języka polskiego;

Anna Filip - tytuł laureata z języka polskiego.

Uczniom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie w związku z reformą edukacji chcemy uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Bolesławca i okolic zaproponować kontynuację edukacji w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów, które ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020. Planujemy otworzyć dwa oddziały – dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów. Każda klasa będzie dwuprofilowa z następującymi rozszerzeniami:

- profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i informatyka;

- profil biologiczno-chemiczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i język angielski

 

A oto dlaczego warto przyjść do liceum pijarskiego:

- wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich;

- Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu jest szkołą publiczną, a więc bezpłatną;

- wysoki poziom kształcenia, czego dowodem są bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym, osiąganie tytułów laureata i finalisty w licznych konkursach przedmiotowych;

- wspaniała rodzinna atmosfera i bardzo dobre warunki lokalowe gwarantujące bezpieczeństwo;

- klasy liczą maksymalnie 22 uczniów;

- zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym, rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 15.20;

- uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych. W razie potrzeby mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielami;

- teren wokół szkoły i wewnątrz budynku objęty jest systemem monitoringu;

- codzienny kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny;

- jeszcze przed rozpoczęciem nauki wszyscy nowo przyjęci uczniowie wraz z wychowawcami wezmą udział w obozie integracyjnym.

Zapraszamy!

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl