Przegląd kolęd

Dnia 11 stycznia odbył się IV Szkolny przegląd kolęd i pastorałek, zorganizowany przez samorząd szkolny. Wspólne kolędowanie jednoczy naszą społeczność szkolną i jest możliwością zaprezentowania licznych talentów wokalnych i instrumentalnych. Zapraszamy do obejrzenia  fotogalerii.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl