Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10   
tel.: + 48 668 864 725   
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl