Osiągnięcia naszych uczniów w konkursie Ekologiczno-Matematycznym

Dnia 10.05.2017 r. w  Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Bolesławcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno– Matematyczny dla uczniów klas IV. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali indywidualnie zadania z matematyki, nasza uczennica Dominika Grzyb zajęła II miejsce, druga część to praca w grupach, nasi uczniowie w składzie Dominika Grzyb, Anna Jędzierowska, Damian Kowalski, Miłosz Oliwa, Krzesimir Piotrowski zajęli II miejsce. Gratulujemy!!! 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl