Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

6 października 2018  o. Dominik Bochenek odprawił pierwsze w tym roku szkolnym Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Najświętsza Maryja Panna zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Tego samego dnia, 10 grudnia 1925 r., Matka Boża wskazała na jedną z zasadniczych części kultu Jej Niepokalanego Serca: na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.
13 września 1939 r. Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się na całym świecie. Jego istotą jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny:

- bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,

- bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,

- bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,

- znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,

- obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

Przed nabożeństwem była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie odprawiona została Eucharystia, a po niej odmówiona radosna część różańca w intencji wynagradzającej, z rozważaniami.
Po nabożeństwie uczestnicy udali się na agapę. Agapa to od początku chrześcijaństwa wspólna uczta, która miała miejsce po Mszy Świętej. Celem agap było podkreślenie jedności wyznawców i podtrzymywanie ich trwania w wierze oraz okazywanie radości wynikającej z daru przyjętego sakramentu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl