Laureat konkursu historycznego

Z radością informujemy, że uczeń kl. 3a gimnazjum – Dominik Pieniądz – został wojewódzkim laureatem prestiżowego konkursu historycznego pt. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów. W najbliższych dniach dowiemy się, czy zakwalifikował się do etapu centralnego, który będzie miał miejsce w Warszawie w dn. 2-4 czerwca 2016 r.

Konkurs jest organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaś patronat nad nim objęły: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl