III miejsce w konkursie plastycznym

Uczennica Milena Kretkowska otrzymała III miejsce w konkursie plastycznym „Matejko wśród fal” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 Gratulujemy!

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl