Grosz do Grosza

Zakończyliśmy akcję „Grosz do Grosza”. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w zbiórkę udało nam się zebrać kwotę 678 zł, którą przekazaliśmy na konto fundacji „Być Bardziej”.

Dziękujemy! 

Opiekun Samorządu Szkolnego Izabela Stępień

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl