Godziny pracy sekretariatu podczas ferii zimowych

Sekretariat szkoły w czasie trwania ferii zimowych będzie czynny

 we wtorek 29.01.2019 r. godz. 10.00 – 14.00   i czwartek  7.02.2019 r.  godz. 10.00 - 14.00

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl