Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I-VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”.

Ma on na celu zachęcanie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Osoby chętne proszone są o wypełnienie i dostarczenie do biblioteki formularza zgłoszeniowego (można go pobrać w bibliotece lub na stronie www.wielka-liga.pl ) w terminie do 30 listopada 2018.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.wielka-liga.pl lub w zakładce Biblioteka.

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl