1% podatku

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy podczas rozliczania podatku za 2018 rok przekazali na naszą szkołę 1% tegoż podatku. Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza" poinformowała nas, że zebrana kwota to 14960 zł. Pieniądze te - jak co roku - zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów. Dziękujemy!

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl