Miesiąc bibliotek szkolnych

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych został ustanowiony w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. W tym roku odbywa się pod hasłem: „Książka nas łączy”.

 • Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza uczniów klas I-III SP do udziału w konkursie plastycznym „W świecie baśni”(regulamin konkursu poniżej).
 • Uczniów klas IV-VI zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejską Biblioteką Publiczną w Bolesławcu „Rozmawiam z moimi zwierzętami jak doktor Dolittle” (Regulamin konkursu znajduje się w bibliotece szkolnej oraz na stronie MBP).
 • Wszystkich czytelników zapraszamy do zapoznania się z nowościami wydawniczymi i nie tylko, które prezentujemy na wystawie w bibliotece szkolnej.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III

Temat: „W świecie  baśni”

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • zapoznanie się z baśniami z różnych stron świata,
 • rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci,
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.

Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III .

2. Prace  mogą być wykonywane indywidualnie lub na zajęciach świetlicowych

3. Prace należy wykonać w formacie  A4; dowolną techniką.

4. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.

5. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej do 31 października 2017 r.

6. Prace powinny zawierać następujące informacje (umieszczone na odwrocie): -

 • tytuł i autora baśni ,
 •  imię i nazwisko ucznia.

7.Kryterium oceny podlegać będą:

 • trafność i poprawność ukazania tematu pracy,
 •  jakość wykonania,
 •  oryginalność i pomysłowość.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi 27 listopada 2017 r. podczas obchodów Dnia Opieki Świętego Józefa Kalasancjusza.

 

 

                                                                                                           Organizator:

                                                                                                          Biblioteka szkolna / Świetlica

                                                                                                          

 

 

 

 

 

  
 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl