Miesiąc bibliotek szkolnych

 

PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych serdecznie zapraszam  uczniów do udziału w następujących konkursach:

klasy I-III SP - Konkurs na najładniejszą ilustrację do ulubionej książki.
klasy IV-VI SP - Konkurs czytelniczy „ W świecie przygód Mikołajka”.
klasy I-III Gimnazjum - Konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo.

Regulaminy konkursów znajdują się poniżej. Wszystkich zachęcam do wypożyczania książek zakupionych w ramach projektu „Książki naszych marzeń”, których wykaz znajduje się również w zakładce Biblioteka. Organizatorem wszystkich konkursów jest - Biblioteka szkolna – Barbara Pasierbiewicz.

 

Regulamin konkursu czytelniczego „W świecie przygód Mikołajka”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych;
 • Popularyzacja książek Jean-Jacques'a Sempé i René Gościnny;
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów;
 • mobilizowanie do poznawania ciekawej literatury dziecięcej i młodzieżowej;

Regulamin konkursu :
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły z klas IV-VI.
2. Konkurs obejmuje znajomość następujących książek:

 • Mikołajek
 • Rekreacje Mikołajka,
 • Mikołajek i inne chłopaki,
 • Mikołajek ma kłopoty.

3. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w Bibliotece Szkolnej w dniu 03 listopada     2016 o g. 9:00.
4. Zapisy osób chętnych do udziału w konkursie przyjmuje nauczyciel bibliotekarz do dnia 27 października 2016.
5. Rozwiązanie konkursu nastąpi  14 listopada 2016.
6. Dla trzech najlepszych uczestników przewidziane są nagrody książkowe.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy miłej lektury.

Organizator: Biblioteka szkolna – Barbara Pasierbiewicz

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III - Temat: „Wykonanie ilustracji do ulubionej książki”.

Celem konkursu jest: 

 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
 2. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie; format  A4; technika dowolna.
 3. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.
 4. Prace konkursowe należy złożyć w szkolnej bibliotece do 31 października 2016 roku.
 5. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie): - tytuł i autora książki, - imię i nazwisko autora pracy.
 6. Kryterium oceny będą: - trafność i poprawność ukazania tematu pracy, - jakość wykonania, - oryginalność i pomysłowość.
 7. Rozwiązanie konkursu nastąpi dnia 15 listopada 2016.
 8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone podczas obchodów Dnia Postaci z Bajek

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS GIMNAZJALNYCH NA PLAKAT PROPAGUJĄCY CZYTELNICTWO
  
Cele konkursu: 

 • propagowanie  i zachęcanie młodzieży do czytania,
 • promocja biblioteki szkolnej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Regulamin konkursu 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Gimnazjum.
 2. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie; format  A2; technika dowolna.
 3. Przedmiotem konkursu jest plakat z hasłem przewodnim zachęcającym do czytania.
 4. Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 11 listopada 2016 (opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę).
 5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury. 
 6. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu Patrocinium, a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.