Publiczna Szkoła Podstawowa
i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 

       im. ks. Stanisława Konarskiego

       59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
       tel.: + 48 668 864 725
       e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl


 

Plan zajęć na 2 i 4 września

Już 2 września uczniowie pierwszej szkoły pijarskiej na Dolnym Śląsku przekroczą próg budynku szkolnego. O godz. 9.00 apelem na auli szkolnej (II piętro) rozpoczniemy rok szkolny 2013/2014. Następnie uczniowie rozejdą się do poszczególnych klas, gdzie odbędą się pierwsze zajęcia. 4 września po uroczystej inauguracji, uczniowie gimnazjum o godz. 14.30, wyjadą na obóz integracyjny do Borowic. Przedstawiamy szczegółowy plan zajęć na 2 i 4 września.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 308/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 lipca 2013  r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie miasta Bolesławiec należy składać do dnia 06 września 2013 r.

Uzupełnianie dokumentów do końca lipca

Prosimy, aby do końca lipca, w sekretariacie szkoły, uregulowali Państwo następujące kwestie: złożenie 2 zdjęć legitymacyjnych dziecka, oryginału świadectwa z poprzedniej klasy, kserokopii odpisu aktu urodzenia ucznia, uiszczenie opłaty za podręczniki i dziennik elektroniczny.

Wszystkim, którzy uregulowali w/w kwestie serdecznie dziękujemy.

Od 6 do 20 lipca sekretariat będzie nieczynny

Od 6 do 20 lipca sekretariat Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu będzie nieczynny. Prosimy o załatwienie wszelkich formalności do końca lipca.

Lista uczniów przyjętych - Gimnazjum rok szkolny 2013/2014

Prezentujemy listę uczniów przyjętych do Publicznego Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w roku szkolnym 2013/2014, w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu. Obowiązkowe zebranie dla rodziców przyjętych uczniów we wtorek, 2 lipca, o godzinie 17.00 w sali katechetycznej obok tymczasowego sekretariatu (ul. Kościelna 1). Prosimy o dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił. Osoby, które nie są ujęte na liście, mogą odebrać świadectwa i zaświadczenia w sekretariacie.

Gimnazja pijarskie z doskonałymi wynikami

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów gimnazjalistów, w takich miastach jak: Kraków, Elbląg, Katowice, Łowicz, Poznań i Warszawę. Zestawienie zawiera porównanie średniej ocen uzyskanych w szkołach pijarskich z wynikami uzyskanymi w poszczególnej gminie, powiecie, województwie, okręgu i średniej krajowej.

Kolejny fotoreportaż z remontu

Na terenie budynku szkolnego trwają prace remontowe. W toaletach montowane są płytki, wymieniana stolarka okienna. Nowy wygląd zyskują korytarze szkolne, sale lekcyjne, klatka schodowa oraz część administracyjna. Remont zakończy się w lipcu, a już we wrześniu powitamy uczniów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Strony