Publiczna Szkoła Podstawowa
i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 

       im. ks. Stanisława Konarskiego

       59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
       tel.: + 48 668 864 725
       e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl


 

Lista dzieci przyjętych - Szkoła Podstawowa rok szkolny 2013/2014

Prezentujemy listę dzieci przyjętych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w roku szkolnym 2013/2014, w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu. Z powodu małego zainteresowania trzecia klasa szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 nie zostanie utworzona.

"Rozmowa tygodnia" - Szkoły Pijarskie w Bolesławcu - wideo

W "Rozmowie tygodnia" w Telewizji Azart-Sat, o Szkole Pijarskiej w Bolesławcu, opowiadali przedstawiciele Zakonu Pijarów o. Józef Tarnawski oraz o. Adam Langhammer. Tym, co charakteryzuje i wyróżnia na tle innych szkół, to szczególna dbałość o właściwe podejście do ucznia. Właściwie położone fundamenty człowieczeństwa pozwolą na dobre budowanie gmachu całego życia, w tym także tych elementów związanych ze zdobywaniem wiedzy. Zapraszamy do obejrzenia ciekawego wywiadu.

Prace remontowe w szkole

W połowie marca w budynku szkolnym przy ul. Bankowej 10 rozpoczął się gruntowny remont. Nowy wygląd zyskują korytarze szkolne, sale lekcyjne, klatka schodowa, toalety na parterze i I piętrze. Wyremontowana zostanie także cześć administracyjna, odnowiony parkiet w auli szkolnej oraz częściowo wymieniona stolarka okienna. O przebiegu prac będziemy Państwa informować. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z prac budowlanych.

Godziny pracy sekretariatu w Wielkim Tygodniu

Zmiana godzin pracy sekretariatu w Wielkim Tygodniu – z uwagi na to, podania do Szkoły Podstawowej będą również przyjmowane w sobotę 30 marca. Godziny pracy w Wielkim Tygodniu:

25 marzec (Wielki Poniedziałek): godz. 9.00 - 13.00
26 marzec (Wielki Wtorek): godz. 13.00 - 19.00
27 marzec (Wielka Środa): godz. 13.00 - 19.00
28 marzec (Wielki Czwartek): godz. 11.00 - 15.00
29 marzec (Wielki Piątek): godz. 11.00 - 13.00, 16.00 - 17.00
30 marzec (Wielka Sobota): godz. 12.00 - 15.00

Konferencja prasowa z o. Adamem Langhammerem

W piątek 22 marca, podczas konferencji prasowej o. Adam Langhammer przedstawił aktualny stan naboru oraz odpowiadał na liczne pytania dziennikarzy. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami bolesławieckich portali. Stan rekrutacji wskazuje, iż zostanie utworzone 7 oddziałów tj. klasy: pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta Publicznej Szkoły Podstawowej, oraz dwie klasy pierwsze Publicznego Gimnazjum.

Gimnazjum - rozmowy Ojca Dyrektora z rodzicami i kandydatem

Informujemy - rozmowy Dyrektora z rodzicami i kandydatami do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum, odbędą się po 4 kwietnia. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Wtedy też należy dostarczyć wykaz ocen z I semestru klasy szóstej oraz inne brakujące dokumenty.

Już wkrótce kończy się rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej!

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że już wkrótce, bo w dniu 29 marca zakończy się rekrutacja uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bolesławcu.

W przypadku szkoły podstawowej powstaną następujące klasy: pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta – i do tych oddziałów można zapisać dziecko. Rodziców jeszcze niezdecydowanych zachęcamy do skorzystania z tych wyjątkowych możliwości, jakie daje pedagogika pijarska ukierunkowana na integralne wychowanie dziecka. Mówiąc "wychowanie integralne" rozumiemy je jako edukację pełną, całościową, która obejmuje wszystkie sfery młodego człowieka. W naszych szkołach kładziemy bowiem nacisk nie tylko na dobre – i atrakcyjnie podane – wykształcenie, ale także na pracę wychowawczą z dzieckiem (z zaangażowaniem jego rodziców) oraz na jego wychowanie religijne i formację duchową. Zapraszamy!

Rekrutacja do gimnazjum trwa nadal i zakończy się 24 maja.

Strony