Publiczna Szkoła Podstawowa
i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 

       im. ks. Stanisława Konarskiego

       59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
       tel.: + 48 668 864 725
       e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl


 

Obiady szkolne - informacje

Od poniedziałku 9 września, na terenie szkoły, dzieci mogą korzystać z obiadów szkolnych. Obiady wydawane są na 20-minutowej przerwie (godz. 13.25-13.45) oraz po jej zakończeniu. Należność za wrześniowe obiady będzie można uiścić przed lub po czwartkowych zebraniach z rodzicami, a także codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach 8-16.

Uroczysta inauguracja Szkół w Bolesławcu

4 września 2013r. dokonano uroczystego otwarcia naszej nowej Szkoły Publicznej prowadzonej przez Zakon Pijarów. Najważniejszą częścią uroczystości była Msza św. w Bazylice Maryjnej o godz. 11.00, której przewodniczył Bp Marek Mendyk. Po Eucharystii wszyscy udali się do budynku szkolnego, gdzie w auli odbył się apel z udziałem zaproszonych gości. Poświęcenia budynku szkolnego dokonał Ks. Bp Stefan Cichy.

 
 

Szkoła Podstawowa - plan zastępstw na 5 i 6 września

Przedstawiamy plan zastępstw za o. Piotra Wiśniowskiego i p. Przemysława Kujawę, dla uczniów Szkoły Podstawowej, na najbliższym czwartek i piątek.

Początek roku szkolnego 2013/2014

Początek roku szkolnego 2013/2014 - już za nami. Uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna o 9.00 spotkali się na apelu, podczas którego o. Adam Langhammer przywitał wszystkich zgromadzonych. Po odśpiewaniu hymnu i kilku słowach wstępu, uczniowie rozeszli się do poszczególnych klas. Wychowawcy zapoznali wychowanków z budynkiem szkolnym. Uroczysta inauguracja placówki odbędzie się 4 września o godz. 11.00 w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Plan zajęć na 2 i 4 września

Już 2 września uczniowie pierwszej szkoły pijarskiej na Dolnym Śląsku przekroczą próg budynku szkolnego. O godz. 9.00 apelem na auli szkolnej (II piętro) rozpoczniemy rok szkolny 2013/2014. Następnie uczniowie rozejdą się do poszczególnych klas, gdzie odbędą się pierwsze zajęcia. 4 września po uroczystej inauguracji, uczniowie gimnazjum o godz. 14.30, wyjadą na obóz integracyjny do Borowic. Przedstawiamy szczegółowy plan zajęć na 2 i 4 września.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 308/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 lipca 2013  r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie miasta Bolesławiec należy składać do dnia 06 września 2013 r.

Uzupełnianie dokumentów do końca lipca

Prosimy, aby do końca lipca, w sekretariacie szkoły, uregulowali Państwo następujące kwestie: złożenie 2 zdjęć legitymacyjnych dziecka, oryginału świadectwa z poprzedniej klasy, kserokopii odpisu aktu urodzenia ucznia, uiszczenie opłaty za podręczniki i dziennik elektroniczny.

Wszystkim, którzy uregulowali w/w kwestie serdecznie dziękujemy.

Strony