Darowizna na cele oświatowe

Szanowni Państwo!

Każdy, kto widział budynek naszej szkoły kilka lat temu, wie, jak wiele prac remontowych i modernizacyjnych zostało wykonanych. Było to możliwe m. in. dzięki Państwa wsparciu - za co bardzo dziękuję. Czeka nas jeszcze wiele dalszych prac, co wiąże się z kosztami, dlatego pozwalam się zwrócić z prośbą o finansowe wsparcie szkoły, zgodnie z deklaracją zawartą w kwestionariuszu składanym w momencie rekrutacji.

Już teraz serdecznie dziękujemy - w imieniu uczniów - za każdą, nawet najmniejszą pomoc. Obiecujemy, że wykorzystamy ją bardzo rzetelnie i nie zawiedziemy pokładanego zaufania.

Oto dane:

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów
ul. Bankowa 10
59-700 Bolesławiec

Rachunek bankowy BNP Paribas o. Wrocław:

Nr konta: 06 1600 1156 1846 6179 8000 0002

z dopiskiem: Darowizna na cele oświatowe

Z poważaniem
o. Adam Langhammer SchP

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl