Co proponujemy?

Co proponuje pijarskie liceum?

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów, poza standardową siatką godzin wynikającą z przepisów oświatowych, proponujemy następujące zajęcia dodatkowe i możliwości edukacyjne:

- wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich;

- Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu jest szkołą publiczną, a więc bezpłatną;

- wysoki poziom kształcenia, czego dowodem są bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym, osiąganie tytułów laureata i finalisty w licznych konkursach przedmiotowych;

- wspaniała rodzinna atmosfera i bardzo dobre warunki lokalowe gwarantujące bezpieczeństwo;

- klasy liczą maksymalnie 22 uczniów;

- zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym, rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 15.20;

- uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych. W razie potrzeby mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielami;

- teren wokół szkoły i wewnątrz budynku objęty jest systemem monitoringu;

- codzienny kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny;

- jeszcze przed rozpoczęciem nauki wszyscy nowo przyjęci uczniowie wraz z wychowawcami wezmą udział w obozie integracyjnym.

W liceum obowiązuje pijarski ceremoniał szkolny. Uczniowie są zobowiązani do używania stroju szkolnego (mundurka).

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl