Co proponujemy?

Co proponuje pijarskie gimnazjum?

W Publicznym Gimnazjum Zakonu Pijarów, poza standardową siatką godzin wynikającą z przepisów oświatowych, proponujemy następujące zajęcia dodatkowe i możliwości edukacyjne:

  • małe zespoły klasowe – w każdej klasie maksymalnie 22 uczniów,

  • dwa języki obce (angielski i niemiecki) nauczane na dwóch poziomach - w grupach

  • zwiększona liczba godzin przedmiotów: polski, matematyka, chemia, biologia, fizyka i geografia.

Ponadto:

  • dla uczniów chcących rozwinąć wiedzę i umiejętności dostępne są koła przedmiotowe,

  • dla chętnych proponujemy popołudniowe zajęcia dodatkowe w kołach zainteresowań czy godzin konsultacji przedmiotowych – o ich profilu decydują zainteresowania samych uczniów,

  • proponujemy uczestnictwo w takich grupach szkolnych, jak charytatywna czy muzyczna.

W gimnazjum obowiązuje pijarski ceremoniał szkolny. Uczniowie są zobowiązani do używania stroju szkolnego (mundurka).