Co proponujemy?

Co proponuje pijarskie liceum?

W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów, poza standardową siatką godzin wynikającą z przepisów oświatowych, proponujemy następujące zajęcia dodatkowe i możliwości edukacyjne:

  • małe zespoły klasowe – w każdej klasie maksymalnie 22 uczniów,

  • zindywidualizowane podejście do ucznia,

  • dwa języki obce (angielski i niemiecki) nauczane na dwóch poziomach - w grupach,

Ponadto:

  • dla uczniów chcących rozwinąć wiedzę i umiejętności dostępne są koła przedmiotowe,

  • dla chętnych proponujemy popołudniowe zajęcia dodatkowe w kołach zainteresowań czy godzin konsultacji przedmiotowych – o ich profilu decydują zainteresowania samych uczniów,

  • proponujemy uczestnictwo w takich grupach szkolnych, jak charytatywna czy muzyczna,

  • włączamy naszych uczniów w działania szkół pijarskich na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W liceum obowiązuje pijarski ceremoniał szkolny. Uczniowie są zobowiązani do używania stroju szkolnego (mundurka).

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl