Co proponujemy?

Co proponuje pijarska szkoła podstawowa?

W Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów, poza standardową siatką godzin wynikającą z przepisów oświatowych, proponujemy następujące zajęcia dodatkowe i możliwości edukacyjne:

- w odniesieniu do klas nauczania wczesnoszkolnego

 • zespoły klasowe dostosowane do dobrego oddziaływania edukacyjnego - maksymalnie do 20 uczniów,

 • dodatkowe godziny z wychowawcą – uzupełniające i rozwijające zdolności,

 • dodatkowa godzina gimnastyki,

 • zajęcia z muzyki (przygotowujące do uczestnictwa w liturgii),

 • w ramach świetlicy szkolnej zajęcia plastyczne, wyrównawcze i inne,

- w odniesieniu do klas IV – VII:

 • klasy liczące nie więcej niż 22 uczniów,

 • dodatkowy język obcy - niemiecki,

 • języki obce - angielski i niemiecki - w grupach,

 • rozszerzona siatka godzin z języka polskiego, matematyki i historii,

 • zajęcia dodatkowe/koła zainteresowań,

 • grupy szkolne (misyjna, charytatywna, schola).

W szkole obowiązuje pijarski ceremoniał szkolny. Uczniowie są zobowiązani do używania stroju szkolnego (mundurka).

Uczniowie szkoły podstawowej raz w tygodniu mają klasową Mszę Świętą wpisaną w grafik zajęć.

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl